Laman Web KPKT

   BAHAGIAN PEMBERI PINJAM WANG DAN PEMEGANG PAJAK GADAI
KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
Saturday, 24-March-2018  
09:59 AM 

Info Pemberi Pinjam Wang

 
Mengikut Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, Pemberi Pinjam Wang (PPW) adalah mana-mana orang yang memberi pinjam sejumlah wang kepada seorang peminjam, sebagai balasan sejumlah wang lebih besar dibayar balik kepadanya.